Przejdź do treści

TT- HISTORIA RASY

CIEKAWOSTKI

Historia teriera tybetańskiego sięga 2000 lat, choć do dziś jest to dyskutowane. Źródła podają, że rasa ta może pochodzić z rejonu Tybetu, zwanego „Zaginioną Doliną”. Teren ten, około 1300 roku został odcięty od reszty świata przez silne trzęsienie ziemi, dzięki temu przez całe stulecia terier tybetański zachował czystość rasy i został wpisany jako jeden z czternastu na listę tzw. psów pierwotnych. Mnichom, odwiedzającym dolinę przed jej zamknięciem, darowano psy „niosące szczęście”. Stąd też teriery tybetańskie na dobre zadomowiły się w tybetańskich klasztorach i przez wiele wieków uważane były za święte zwierzę, potomka „psa lwa”. Często uznawano je za reinkarnację zmarłych kapłanów.
Z czasem TT zaczęły przenikać do domów Tybetańczyków i towarzyszyć im w pasaniu stad owiec, kóz i jaków oraz jako stróże obejścia. Z ich długiego włosa, przycinanego na wiosnę, przędło się lekkie, ale bardzo ciepłe i nieprzemakalne tkaniny. Z tych czasów także pochodzą obrazki teriera tybetańskiego skaczącego po grzbietach owiec, w trakcie wypasu na wąskich półkach skalnych.
Tybetańczycy bardzo cenili swoich towarzyszy nazywając ich „little people” – małymi ludźmi i traktując ich jak pełnoprawnych członków rodziny. Psy nigdy nie były wystawiane na sprzedaż, a w drodze wyjątku wręczano je szczególnie zasłużonym gościom jako dar i symbol szczęścia.
Terier tybetański zawdzięcza swą „mylącą” nazwę Brytyjczykom, którzy przybywszy do Tybetu, widząc TT po raz pierwszy stwierdzili, że bardzo przypominają im teriery. Które teriery mieli na myśli tego się już nie dowiemy. I tak już zostało, mimo że TT nie ma w sobie niczego z teriera.
Wróć do spisu treści